Препоръчителни стъпки след регистрация на фирма

от: 05/10/2021

Вече сте поставили началото - регистрирали сте фирма и вече спокойно можете да започнете да осъществявате дейност под нейнo име. Осъществяването на регистрация на фирма е едва първата стъпка, която правите като предприемач. Като човек, който за пръв път се сблъсква с казуса откриване на фирма, навярно имате и много други въпроси във връзка с набора от последващи действия.

Задължителни и препоръчителни стъпки след регистрация на фирма

Преди да продължим е важно да споменем, че съществуват редица задължителни стъпки, които следва да бъдат изпълнени след чисто документалната регистрация на фирмата. Тук бихме могли да споменем: регистрация на касов апарат, регистрация като администратор на лични данни и други, които са обвързани с едно и/или няколко държавни ведомства. Задължителните стъпки не са обект на настоящата тема, с тях може да ви запознае всяко едно дружество, специализирано в предоставянето на услуги за регистрация на фирма. 

Тук обобщаваме накратко най-важните препоръчителни стъпки след регистрация на фирма. Както става ясно, те нямат задължителен характер, а целят да ви дадат насоки в посока по-добрата организация и управление на вашата нова фирма. 

счетоводство
счетоводство

Стартиране на дейност на фирмата

Регистрацията на фирма предполага, но далеч не задължава, собственикът ѝ да стартира дейност. Практически, всеки би могъл да регистрира фирма на свое име, която обаче да не извършва дейност месеци или години след фактическата си регистрация. 

Според закона, моментът, в който една фирма официално стартира дейност, е първоначалното обявяване на фирмен приход и/или разход. Този процес се документира с издаването на първата фактура и/или друг счетоводен документ. От датата на издаването на първия документ започва да тече 7-дневен срок, в който управителят следва да уведоми НАП за това, че дейността на фирмата е стартирала. Със започването на дейност възниква и необходимостта от месечно осигуряване на собственика/управителя на фирмата.

Финансово-счетоводно организиране на фирмата

По отношение на финансите и счетоводството, не всеки собственик на фирма е наясно с набора от дейности, които предполага да извършва дружеството във връзка със своята финансово-счетоводна отчетност. В същото време, получаването на качествено счетоводно обслужване има ключово значение за цялостното развитие на дружеството. За всяка една стопанска организация е важно да се определи начинът, по който ще се осъществява нейното счетоводство.

Вариантите са два:

  • назначаване на служител (счетоводител) на трудов договор, който да осъществява тази дейност;
  • използване услугите на фирми за финансово - счетоводно обслужване (т.нар. аутсорсинг модел на счетоводно обслужване). 

Вторият модел за финансово-счетоводното организиране на фирмата е все по-предпочитан, както от микро и малки предприятия, така и от средни и големи такива. Причината е, че фирмите си спестяват време, финанси и средства (материални и нематериални), доверявайки се на външен изпълнител. 

Макар че в рамките на настоящия материал определяме счетоводното обслужване на фирмата като препоръчителна стъпка, то безпогрешно тя може да бъде определена и като задължителна такава. Съществуват множество казуси в областта на финансите и счетоводството, чиито решения могат да бъдат взети само от специалисти в областта. Счетоводството на една фирма, независимо дали е регистрирана по ДДС, или не, има своите специфики. Важно е тази част от управлението на фирмата да бъде добре организирана, за да си осигурите спокойствие и сигурност за управлението и развитието на своето дружество.

Други публикации в сайта

Четенето е здраве.
© 2021 new-people.eu
crossmenuarrow-down